VIDENSCENTER

VIDENSCENTER: INDTRYK OG UDTRYK

NÅR HVERDAGEN ER 

EN KONSTANT UDVIKLING AF VIDEN

Vi tager pulsen på udviklingen i virksomhederne, hos politikerne, i medierne og hos danskerne. Azilis er i den attraktive situation, at vores rådgivning hele tiden bliver styrket og forbedret i takt med den viden vi samler i mødet med virksomheder, forskere myndigheder, politikere og medier.


Videnscentret er vores mulighed for at dele viden og holdninger, og vi låner gerne pennen til nogle af de mange kompetente og engagerede mennesker som arbejder med at sikre bæredygtig vækst.


Interessen og forståelsen for at udvikle virksomheder og samfund som kan inspirere andre til at tænke ressourcer, miljø, klima og livsprocesser ind i hverdagen er med til at skabe det engagement, som vi håber at afspejle med dette videnscenter.

CHRISTIANSBORG

DEN GRØNNE KETCHUP EFFEKT

- EN POLITISK MADANMELDELSE ANNO 2019                                                                             

Vi besøgte Restaurant Danmark i 2017 og igen i 2019, for at lave en politisk madanmeldelse.

For sammenligningens skyld beder vi ved begge besøg om at få serveret en 2 retters menu.

Læn dem tilbage og spænd smagsløgene, for nu skal der åndelig føde på bordet i Restaurant

Danmark. Begge besøg foregår i flot sommervejr forud for et folketingsvalg og alligevel er der

en verden til forskel. Restauranten har stillet en flaske med purerede grønne tomater frem på bordet. 


Forretten er fra 2. April 2015 og serveres af TV2 som 2. April 2015 spørger de danske vælgere hvilke

spørgsmål der vil være afgørende for hvordan de vil stemme til folkevalget 18. Juni samme år. Sådan

ser top 5 temaerne ud anno 2015:

Flygtninge/indvandrere 30%    Hospitaler og sundhed 24%   Beskæftigelse 21%   Økonomi 18%   Socialpolitik 16%


Miljø og klima kunne ikke engang snige sig ind i top 5.


Hovedretten er fra 12. December 2017 og serveres af Ekstra-Bladet under overskriften Ingen gider producere kødfars uden kød.

Der kommer ikke til at være en eneste af de 5200 danske kreaturproducenter, som Peder Phillipp er formand for i Danish Crowns Beef-udvalg, som kommer til at omstille produktionen til det oksekødslignende plantefars, som blandt andet består af soja, hvede og Karl Johansvampe.. Det fortæller Peder Phillipp til Ekstra Bladet, efter at Dansk Supermarked har meldt ud, at de begynder at sælge plantebøffer fra Naturli  i 600 supermarkeder på landsplan fra årsskiftet. - Heldigvis vælger de fleste røde bøffer som dem, vi kan producere. Vi lever nok med, at der er nogen, der træffer et andet valg, siger Peder Phillip til Ekstra Bladet.

Gæsterne banker næsten bunden ud af flasken med den grønne ketchup. Men uden held.


Anden gang vi besøger Restaurant Danmark er 2 år senere i sommeren 2019.

Vi skæver til den store glasflaske med den grønne tomatpure som vi ikke fik smagt ved første besøg. Vi vender flasken og banker energisk og dennegang vælter det ud.

Forretten serveres af Dagbladet Information 12. Februar 2019, som kan berette, at 57 procent af vælgerne i en Norstat-måling har svaret, at en kommende regering bør prioritere miljø og klima højere end flygtninge og udlændinge. Omvendt fremhæver 35 procent af vælgerne udlændingespørgsmålet over miljø og klima.

»Vi har aldrig før set, at klima og miljø har været et så væsentligt tema,« siger professor i statskundskab Kasper Møller Hansen, der forsker i vælgeradfærd.

Professorens analyse blev bekræftet ved valget Grundlovsdag 2019, hvor Klimaet blev det væsentligste tema, og partier der ønsker en grøn omstilling fik et klart flertal.

Hovedretten serveres af Jyllands-Posten, som 1. Aug har overskriften om at Danmarks største kødproducent nu vil producere plantekød. Plantebaserede alternativer til kød buldrer frem, og nu vil også Danish Crown, være med på vognen. 

Nu vælter den grønne tomatpure ud af flasken.  De fleste af os kender ketchupeffekten, og når det handler om omstillingsparathed i det danske samfund, så er de grønne forventninger spændt til bristepunktet.

Nu er spørgsmålet om vi kan gennemføre omstillingen uden at skade den økonomiske vækst og velfærd. Og det er her vores rådgivning om Cirkulær Økonomi kommer ind i billedet.


Forfattet af: Azilis Advisory, 08/2019

DEN GRØNNE DAGSORDEN

GOD, BEDRE, BEDST

- SAMMENLIGNELIGHED OG MÅLBARHED                                                                                     

I 2010 blev det ved lov angivet at alle huse skulle deklareres med en energimærkning, der angav bygningens energifeffektivitet på en bogstavsskala.


Ligeledes skulle energiforbruget for elektriske pærer, køleskabe og tv-skærme også angives på en let og overskuelig måde til forbrugerne. Alle skulle de flage tydeligt hvor energislugende de var på en letlæselig skala, med logo og mærkater der angav energiforbrug.

Senere blev Energimærket videreudviklet til EnergiHjulet, der målte på flere data og kunne skelne mellem de forskellige rum i bygningen alt efter brug. F.eks. køkken, stue eller et serverrum, som alle har en meget forskellig profil ud i energiforbrug.

Nu står vi med en stor grøn omvæltning. Alt fra oksekød, til biler og dit tøj skal være bæredygtigt. Men hvad er bæredygtigt - og hvordan ved man hvad der er mest bæredygtigt? Det er ikke kun forbrugerne som er forvirrede og usikre, det er i ligeså høj grad virksomhederne. Derfor er der akut behov for at udarbejde en skala, noget målbart indenfor bæredygtighed eller grøn eller nogle af de andre udtryk man vælger at kalde omstillingen, hvor vi passer bedre på vores ressourcer.


Først må der vælges nogle parametre vi finder vægtige og rummelige nok, dog uden at være vage til at måle på. Primært tænkes der for indeværende i enkeltstrømme, så som CO2, metan, vand- eller energiforbrug. 


Disse parametre bør dog kvalificeres og delelementerne vægtes med en score, for at man til sidst kan få noget der måske ligner den skala vi har på energi alene i letlæselighed og forståelighed, men måske skal den denne gang udbygges gevaldigt. I stedet for at være lineær, kunne den være cirkulær og måske skal den ikke være 2D, men måske i stedet som 4D - en plastisk størrelse, symbolsk som en globe måske, der ændrer sig alt efter situationen, årstiden eller geografisk placering. For står du med en tomat i et supermarked i Barcelona, så får den tomat en ganske anden placering på skalaen, end hvis du står med selvsamme spanske tomat, i et dansk supermarked.


Måske kan brugerfladen være en app, der ud fra en QR code på alle produkter, kan angive alle del-elementer helt ned på Parts Per Million (PPR) niveau, med fuld tracability og genbrugsanvisning?


Fremtiden er fuld af nye systemer, som vi slet ikke har set, men det er nu vi skaber dem og det er nu vi kan påvirke dem. 


I Azilis arbejder vi dagligt på at italesætte denne agenda om nødvendigheden i målbarhed og at man laver et fælles fundament for at understøtte forbrugernes valg, virksomhedernes valg, genbruget af materialerne og ikke mindst reducere usikkerhed og tvivl.


Vi har i Azilis defineret ni hovedindsatsområder indenfor Cirkulær Økonomi, som vi mener bedst kan anskueliggøre de problemer der opstår ikke kun på nationalt og globalt makro niveau eller til store virksomheder, men i høj grad for vores mange iværksættere, små- og mellemstore danske virksomheder.


Skriv gerne til os hvilke parametre du syntes er vigtigst at sætte fokus på og hvorfor. Måske er det din problemstilling vi sætter i fokus her på hjemmesiden næste gang. Hvis du syntes at jeres virksomhed godt kunne bruge disse perspektiver i forretningsudviklingen, så kommer vi altid gerne ud og giver vores besyv med på sagen.


Forfattet af: Azilis Advisory, 08/2019

DEN GRØNNE DAGSORDEN

IoT - INTERNET OF THINGS

- NÅR SKRALDESPANDEN ÅBNER MUNDEN                                                                     

Indtil vi har skabt de designs og indkorporeret de genanvendelsesprocesser der er nødvendige, så skal det affald der nu engang er skabt håndteres med mindst mulig klima og miljøbelastning. 


Internet of Things komponenter er kommet ned i et prisleje, hvor selv dagligdags produkter kan indstilles til at fortælle om hvad der skal ske med dem, hvilke materialer de består af osv. Det gør ressourceudnyttelsen og genanvendelsen meget lettere. Vi ser IoT komponenter i smart devices og kan kontrollere alt fra termostater, til højtalere og alarmsystemer. Men vidste du at vi også kan optimere i forhold til vores skrald?


Vores nuværende samfund er stadig mestendels baseret på virksomheder og produktfremstillinger hvor lineær økonomi er normen. Det betyder at vi er nødt til at forholde os til og håndtere voldsomme mængder affald døgnet rundt.

 På produktets sidste rejse kan IoT også gøre en verden til forskel, og allerede logistikken fra affaldscontaineren og frem til genbrugsstationen rummer et betydeligt forbedringspotentiale.


En meget stor del af containerne tømmes periodisk selv om de ofte er tomme eller kun halvfyldte. Det koster tid - der kunne sættes flere tømninger ind ved festivaller og færre når containeren ikke er tom, ressourcer i form af personaletimer, slitage af bil, maskineri og vej, for slet ikke at tale om klima - og miljøbelastningen.


Azilis har samarbejdet med Waste Control, som har udviklet en danskproduceret, billig og effektiv censor der kan monteres med en skrue på nuværende containere. Via IoT fortæller den selv renovationsselskabet hvornår den er fyldt. Det betyder at de kommunale affaldsselskaber kan tilrettelægge deres arbejde langt mere effektivt og optimere brugen af deres ressourcer. Gennemsnitligt har renovationsselskaberne kunnet spare op til 45% af tømningsomkostningerne. Samtidig har firmaet også fokuseret på at selve IoT censoren selvfølgelig også skal kunne skilles ad og del-komponenterne genbruges eller indgå i deres egne kredsløb.


IoT åbner for nye muligheder og i kombination med Cirkulær Økonomi er potentialet enormt. En sidekomponent som med fordel kunne tages i betragtning til at understøtte Regeringens nye ambitiøse klimamål om 70% CO2-reduktion i 2030.


I de kommende år skal Danmarksmaskinen udvikle en ny affalds- og ressourcestrategi. Nyt maskineri skal indkøbes og alle processer skal tænkes igennem. Vi glæder os til at bidrage til udviklingen.


Forfattet af: Azilis Advisory, 08/2019

I Lyset af en fremtid præget af ressourceknaphed, mangel på fødevarer og naturkatastrofer pga nedbrud i de biologiske kredsløb og voldsomme temperaturudsving -en presserende dagsorden der kun indskærpes, som dagene går - ser vi os nødsaget til, desuagtet årsagen eller ansvaret, at anbefale at vi ændrer vores adfærd. Det betyder at designerne skal designe produkter og tjenesteydelser på en ny måde, virksomhederne skal fremstille tingene på en ny måde og forbrugerne skal købe ind på en ny måde, forbruge på en ny måde og efter endt brug - kassere tingene på en ny måde.


Denne nye modus kalder på teknikker og modeller som fungerer anderledes. Tager vi udgangspunkt i cirkularitet og genbrug af ressourcer og designer herefter, opstår helt nye forretningsområder og tankegange vi dårligt kan forestille os idag.

DEN GRØNNE DAGSORDEN

DESIGN TIL ADSKILLELSE

- OM RESSOURCERS VÆRDIKÆDE                                                                           

Azilis arbejder koncentreret med at udfolde digitaliseringens muligheder i materialekredsløbet.


Vi sigter mod at produkter kan genbruges på det højest mulige forarbejdningsniveau, sådan at kontorstolen optimalt set får ny ejer, sekundært bliver renoveret og kommer tilbage på markedet i ny form eller tertiært bliver adskilt og enkeltkomponenterne bliver anvendt som råmaterialer i en ny produktion. Vi skal designe os ud af affald og i stedet skabe ressourcer.


F.eks. er der inden for byggeri og musikkoncerter en tradition for at man køber stilladser. Stiller dem op når man skal bruge dem, og tager dem ned, for at tage dem med sig og genbruge dem på den næste lokation. Her er kvalitet og lang levetid et vigtigt kriterie allerede i indkøbsfasen.


Men f.eks. køreplader i træ på byggepladser bliver ofte smidt ud efter hver opgave. Hvad gør vi med mursten og tagsten. Isolering. Vinduer eller hvad med kontorstolene og bordene. Lampen på dit bord. Eller mobiltelefonen i din hånd.


I Afrika har de tech lossepladser. Her sidder små børn og adskiller computerskærme, telefoner og højtalere bl.a. fra I-landenes skrald. Det der ikke kan adskilles bliver brændt - med frygtelige dampe der giver de mennesker der findes i området cancer og luftvejsproblemer som følgeskader.


Nogle mennesker i USA har besluttet sig for at go “Zero-Waste”. Udfordringen startede med at de skulle gå med alt affald de genererede på et år. Altså bære det på sin krop på ethvert tidspunkt hele året. Akkumuleret. Resultatet blev at enhver tube, plasticpose eller vaskepulverbeholder blev genstand for store skrupler. 


Men tænk hvis du måtte bære alt dit affald på dig? Så ville du hurtigt lære at tænke i del-elementer. En tandpasta - behøver den virkelig komme i en papæske, plastic tube med lille folielåg under selve låget. Nej. Det gør den ikke - en kvinde i USA har opfundet tandpasta i små tørrede pasta-tabletter der opbevares i et glas - tilføj vand til tabletten og det skummer og fungerer som vanlig tandpasta. Glasset - det genbruges direkte med refills. Voila - intet affald.


Det samme gælder kontorstole. Tanken bag en kontorstol med et Cradle to Cradle Certifikat var at den skulle kunne adskilles med en stjerneskruetrækker på et minut og opdeles i enkeltfragmenter, som derefter kunne indgå i enten et teknologisk eller biologisk kredsløb efter endt brug.


En bygning kan bygges med tanke på at den skal tages ned igen en dag når nye teknologier udfordrer bygningens indretning, energimærke eller andet. Venlo Rådhus er et eksempel på det. Den blev tegnet inklusiv en “grøn nedrivningsplan” som beskriver i detaljer hvordan enkeltkomponenterne kan genbruges i nye kredsløb med henblik på at bruge bygningen som en materiale bank. 


Cradle to Cradle certificerede produkter hjæper med at holde næsen i sporet, da de generisk er udviklet og designet til genbrug. F.eks. findes der ClickBricks som fæstes til hinanden mekanisk i stedet for kemisk, så man let kan tage dem fra hinanden og bruge dem i en anden sammenhæng.


Lad os forestille os at vi aldrig kan komme af med vores affald. Lad os forestille os at der er værdi i at lave materialebanker og så lad os holde op med at forestille os, at den verden ikke er den vi står i. For det er den samme verden vi taler om.


Vi hjælper dem, som er modige, tør tænke nyt og ændrer den måde vi ser verden på. En kontorstol, en mursten eller en tandpasta tube af gangen.


Forfattet af: Azilis Advisory, 08/2019

I estibulum lobortis, ligula vitae varius gravida, lacus sem consectetur elit, eu ultricies orci nunc nec ligula. Aenean non placerat risus, eget blandit nunc. Aliquam feugiat erat ut commodo sollicitudin. Maecenas mattis, ligula sit amet accumsan volutpat, nibh purus auctor magna, eu rutrum urna orci vitae nibh. Vivamus congue augue pharetra pellentesque pellentesque. Curabitur rhoncus feugiat lacus, vel bibendum lacus tincidunt at. In ut convallis tortor.


Mauris et tellus sit amet est mattis luctus sed laoreet neque. Maecenas at rhoncus lacus. Curabitur facilisis velit non leo ornare, a tempor leo luctus. Cras bibendum magna mi, eu faucibus lectus pulvinar in. Etiam accumsan velit dictum lacinia semper. Morbi rutrum finibus porta.

DEN GRØNNE DAGSORDEN

DET STORE PERSPEKTIV - HVAD ER BÆREDYGTIGHED?

- NÅR DEFINITIONER MØDES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et aliquam nunc. Nam egestas nibh sem, sed ullamcorper nunc bibendum et. Vivamus vulputate arcu tortor, eget semper ligula pretium et. Mauris in lorem vehicula, tincidunt justo non, ultrices erat. Suspendisse at tempus elit. Vivamus in tincidunt nibh. Cras ligula ipsum, commodo et elementum ut, viverra nec diam. Ut non arcu sit amet felis vestibulum commodo nec nec odio. Maecenas risus quam, eleifend eu nunc eu, dignissim egestas sapien. Pellentesque at est ac ex faucibus placerat ac et dui. Aenean et iaculis nisi. Sed et viverra lorem, ut mattis arcu. Pellentesque maximus interdum velit et ornare. Curabitur feugiat orci a sem tincidunt consectetur.


Vestibulum lobortis, ligula vitae varius gravida, lacus sem consectetur elit, eu ultricies orci nunc nec ligula. Aenean non placerat risus, eget blandit nunc. Aliquam feugiat erat ut commodo sollicitudin. Maecenas mattis, ligula sit amet accumsan volutpat, nibh purus auctor magna, eu rutrum urna orci vitae nibh. Vivamus congue augue pharetra pellentesque pellentesque. Curabitur rhoncus feugiat lacus, vel bibendum lacus tincidunt at. In ut convallis tortor. Mauris et tellus sit amet est mattis luctus sed laoreet neque. Maecenas at rhoncus lacus. Curabitur facilisis velit non leo ornare, a tempor leo luctus. Cras bibendum magna mi, eu faucibus lectus pulvinar in. Etiam accumsan velit dictum lacinia semper. Morbi rutrum finibus porta.


Sed posuere bibendum mauris, nec ultrices sem convallis ac.

Pellentesque auctor erat non velit sodales pulvinar. Mauris volutpat nibh a tellus mattis, id gravida justo vestibulum. Vivamus sollicitudin nisi nec lobortis mattis. Sed eget dictum nisi. Sed sit amet justo nec quam molestie suscipit eu ac enim. Maecenas ultricies aliquam ornare. Morbi ultrices lorem consequat erat molestie accumsan. Donec a mollis tellus. Curabitur imperdiet libero et orci facilisis tempus. Cras euismod semper tristique. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin est sapien, commodo at vestibulum at, vestibulum nec magna.


Forfattet af: Azilis Advisory, 08/2019

DEN GRØNNE DAGSORDEN

HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI

- EN FORRETNINNGSMODEL, ET VÆRKTØJ, EN FILOSOFI?                                                                          

VI estibulum lobortis, ligula vitae varius gravida, lacus sem consectetur elit, eu ultricies orci nunc nec ligula. Aenean non placerat risus, eget blandit nunc.


Aliquam feugiat erat ut commodo sollicitudin. Maecenas mattis, ligula sit amet accumsan volutpat, nibh purus auctor magna, eu rutrum urna orci vitae nibh. Vivamus congue augue pharetra pellentesque pellentesque. Curabitur rhoncus feugiat lacus, vel bibendum lacus tincidunt at. In ut convallis tortor.


Mauris et tellus sit amet est mattis luctus sed laoreet neque. Maecenas at rhoncus lacus. Curabitur facilisis velit non leo ornare, a tempor leo luctus. Cras bibendum magna mi, eu faucibus lectus pulvinar in. Etiam accumsan velit dictum lacinia semper. Morbi rutrum finibus porta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et aliquam nunc. Nam egestas nibh sem, sed ullamcorper nunc bibendum et. Vivamus vulputate arcu tortor, eget semper ligula pretium et. Mauris in lorem vehicula, tincidunt justo non, ultrices erat. Suspendisse at tempus elit. Vivamus in tincidunt nibh. Cras ligula ipsum, commodo et elementum ut, viverra nec diam. Ut non arcu sit amet felis vestibulum commodo nec nec odio. Maecenas risus quam, eleifend eu nunc eu, dignissim egestas sapien. Pellentesque at est ac ex faucibus placerat ac et dui. Aenean et iaculis nisi. Sed et viverra lorem, ut mattis arcu. Pellentesque maximus interdum velit et ornare. Curabitur feugiat orci a sem tincidunt consectetur.


Vestibulum lobortis, ligula vitae varius gravida, lacus sem consectetur elit, eu ultricies orci nunc nec ligula. Aenean non placerat risus, eget blandit nunc. Aliquam feugiat erat ut commodo sollicitudin. Maecenas mattis, ligula sit amet accumsan volutpat, nibh purus auctor magna, eu rutrum urna orci vitae nibh. Vivamus congue augue pharetra pellentesque pellentesque. Curabitur rhoncus feugiat lacus, vel bibendum lacus tincidunt at. In ut convallis tortor. Mauris et tellus sit amet est mattis luctus sed laoreet neque. Maecenas at rhoncus lacus. Curabitur facilisis velit non leo ornare, a tempor leo luctus. Cras bibendum magna mi, eu faucibus lectus pulvinar in. Etiam accumsan velit dictum lacinia semper. Morbi rutrum finibus porta.


Sed posuere bibendum mauris, nec ultrices sem convallis ac.

Pellentesque auctor erat non velit sodales pulvinar. Mauris volutpat nibh a tellus mattis, id gravida justo vestibulum. Vivamus sollicitudin nisi nec lobortis mattis. Sed eget dictum nisi. Sed sit amet justo nec quam molestie suscipit eu ac enim. Maecenas ultricies aliquam ornare. Morbi ultrices lorem consequat erat molestie accumsan. Donec a mollis tellus. Curabitur imperdiet libero et orci facilisis tempus. Cras euismod semper tristique. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin est sapien, commodo at vestibulum at, vestibulum nec magna.


Vestibulum lobortis, ligula vitae varius gravida, lacus sem consectetur elit, eu ultricies orci nunc nec ligula. Aenean non placerat risus, eget blandit nunc. Aliquam feugiat erat ut commodo sollicitudin. Maecenas mattis, ligula sit amet accumsan volutpat, nibh purus auctor magna, eu rutrum urna orci vitae nibh. Vivamus congue augue pharetra pellentesque pellentesque. Curabitur rhoncus feugiat lacus, vel bibendum lacus tincidunt at. In ut convallis tortor. Mauris et tellus sit amet est mattis luctus sed laoreet neque. Maecenas at rhoncus lacus. Curabitur facilisis velit non leo ornare, a tempor leo luctus. Cras bibendum magna mi, eu faucibus lectus pulvinar in. Etiam accumsan velit dictum lacinia semper. Morbi rutrum finibus porta.


Sed posuere bibendum mauris, nec ultrices sem convallis ac.

Pellentesque auctor erat non velit sodales pulvinar. Mauris volutpat nibh a tellus mattis, id gravida justo vestibulum. Vivamus sollicitudin nisi nec lobortis mattis. Sed eget dictum nisi. Sed sit amet justo nec quam molestie suscipit eu ac enim. Maecenas ultricies aliquam ornare. Morbi ultrices lorem consequat erat molestie accumsan. Donec a mollis tellus. Curabitur imperdiet libero et orci facilisis tempus. Cras euismod semper tristique. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin est sapien, commodo at vestibulum at, vestibulum nec magna.


Forfattet af: Azilis Advisory, 08/2019

A Z I L I S

A D V I S O R Y


ET HELHEDSBUREAU MED FASTE KONTAKTPERSONER OG PERSONLIG SERVICE.

KONTAKT OS


Azilis ApS, Strandvejen 296 B, DK-2930.

Email: mail (Snabel A) azilis.dk

Telefon: (+45) 27 36 60 70 / (+45) 40 54 44 08

DEN GRØNNE DAGSORDEN

HVAD BETYDER VORES MAD, FOR VORES RESSOURCER

- OM KREDSLØB

Kontakt og mødemuligheder


Mandag - Fredag: 8.00 - 18.00

Weekender: Efter aftale

I hele landet efter aftale.


© Copyright 2019. All Rights Reserved.

I estibulum lobortis, ligula vitae varius gravida, lacus sem consectetur elit, eu ultricies orci nunc nec ligula. Aenean non placerat risus, eget blandit nunc. Aliquam feugiat erat ut commodo sollicitudin. Maecenas mattis, ligula sit amet accumsan volutpat, nibh purus auctor magna, eu rutrum urna orci vitae nibh. Vivamus congue augue pharetra pellentesque pellentesque. Curabitur rhoncus feugiat lacus, vel bibendum lacus tincidunt at. In ut convallis tortor.


Mauris et tellus sit amet est mattis luctus sed laoreet neque. Maecenas at rhoncus lacus. Curabitur facilisis velit non leo ornare, a tempor leo luctus. Cras bibendum magna mi, eu faucibus lectus pulvinar in. Etiam accumsan velit dictum lacinia semper. Morbi rutrum finibus porta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et aliquam nunc. Nam egestas nibh sem, sed ullamcorper nunc bibendum et. Vivamus vulputate arcu tortor, eget semper ligula pretium et. Mauris in lorem vehicula, tincidunt justo non, ultrices erat. Suspendisse at tempus elit. Vivamus in tincidunt nibh. Cras ligula ipsum, commodo et elementum ut, viverra nec diam. Ut non arcu sit amet felis vestibulum commodo nec nec odio. Maecenas risus quam, eleifend eu nunc eu, dignissim egestas sapien. Pellentesque at est ac ex faucibus placerat ac et dui. Aenean et iaculis nisi. Sed et viverra lorem, ut mattis arcu. Pellentesque maximus interdum velit et ornare. Curabitur feugiat orci a sem tincidunt consectetur.


Vestibulum lobortis, ligula vitae varius gravida, lacus sem consectetur elit, eu ultricies orci nunc nec ligula. Aenean non placerat risus, eget blandit nunc. Aliquam feugiat erat ut commodo sollicitudin. Maecenas mattis, ligula sit amet accumsan volutpat, nibh purus auctor magna, eu rutrum urna orci vitae nibh. Vivamus congue augue pharetra pellentesque pellentesque. Curabitur rhoncus feugiat lacus, vel bibendum lacus tincidunt at. In ut convallis tortor. Mauris et tellus sit amet est mattis luctus sed laoreet neque. Maecenas at rhoncus lacus. Curabitur facilisis velit non leo ornare, a tempor leo luctus. Cras bibendum magna mi, eu faucibus lectus pulvinar in. Etiam accumsan velit dictum lacinia semper. Morbi rutrum finibus porta.


Sed posuere bibendum mauris, nec ultrices sem convallis ac.

Pellentesque auctor erat non velit sodales pulvinar. Mauris volutpat nibh a tellus mattis, id gravida justo vestibulum. Vivamus sollicitudin nisi nec lobortis mattis. Sed eget dictum nisi. Sed sit amet justo nec quam molestie suscipit eu ac enim. Maecenas ultricies aliquam ornare. Morbi ultrices lorem consequat erat molestie accumsan. Donec a mollis tellus. Curabitur imperdiet libero et orci facilisis tempus. Cras euismod semper tristique. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin est sapien, commodo at vestibulum at, vestibulum nec magna.


Forfattet af: Azilis Advisory, 08/2019

KENDER DU KLIMA URET?


Uret viser nedtællingen til vi når

1,5 grad celcius i global opvarmning

i forhold til præ-industrielle tider.


unsplash